Резюме на проекта

Проектът BIOGEA е финансиран по програма BiodivERsA и изследва въздействието на земеделските практики и тяхната промяна върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Latest news

more news
12 July 2017

The BIOGEA project produced a briefing to describe what Green and Blue Infrastructures (GBI) is and its importance for reaching EU environmental policy goals. Access the document here.

25 January 2017

The internal kick-off meeting for BIOGEA took place 24-25 January in Berlin. The project team discussed the first tasks for the project, the case studies and the communication and engagement planning.

Events

more events
Event date: 
петък, July 7, 2017

Commissioner Hogan launched a major consultation on the future of the common agricultural policy (CAP) in February 2017. The first results of the consultation were discussed at the conference: the CAP: Have your say which took place in Brussels in July.

Event date: 
вторник, June 6, 2017

Following the Fitness Check of the Nature Directives, DG Environment organised a conference to present the new Action Plan for nature, people and the economy.