Резюме на проекта

Проектът BIOGEA е финансиран по програма BiodivERsA и изследва въздействието на земеделските практики и тяхната промяна върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Events

more events
Event date: 
29 Ноември 2017

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

New in the Library

23.10.2017
The Data Management Plan (DMP) of BIOGEA project describes how data is handled. There are various data types in the project and the BIOGEA DMP includes description of the data to be collected/created; methodologies for data collection and management; plans for data sharing and access; strategy for...
04.08.2017
The communication, dissemination and exploitation (outreach) plan describes the process of engaging with stakeholders throughout the project and disseminating the project results to the identified end users directly and by means of identified multipliers (such as specialised press and websites). It...
04.08.2017
This document presents a common framework for BIOGEA, to assess and evaluate the impacts of changes to the Common Agricultural Policy (CAP) on Green and Blue Infrastructure (GBI) in the agricultural landscape and how the presence, quality and management of GBI influences biodiversity and the...