Резюме на проекта

Проект BIOGEA е финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия; Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания) посредством схемата за съфинансиране BiodivERsA ERA-NET Co-Fund scheme на Европейската комисия. Проект BIOGEA изследва въздействието на земеделските практики върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Latest news

more news
04 June 2018

Представители на колектива по проект BIOGEA участваха в Международна конференция на тема „CAP at crossroads – Unity in Sustainability Makes Strength”, провела се на 04.06.2018 г.

Events

more events

На 13.02.2020 г. в София, България, се проведе Национална кръгла маса по проект BIOGEA.

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

New in the Library

15.05.2020
Aneva, I., Zhelev, P., Lukanov, S., Peneva, M., Vassilev, K., Zheljazkov, V. (2020) Plants 2020, 9(5), 602; https://doi.org/10.3390/plants9050602  
24.02.2020
This briefing compares the findings from the six BIOGEA case study areas to examine how the greening of pillar 1 of the CAP, a policy designed to be applicable across the whole of the EU, has been implemented differently and had variable impacts in different farming systems. This has relevance...
23.02.2020
The BIOGEA project looked at the relationship between the different aspects of landscape complexity provided by GBI and their biodiversity benefits. Most GBI elements showed potential to support biodiversity. However, their effectiveness varies significantly among study sites...