Резюме на проекта

Проект BIOGEA е финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия; Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания) посредством схемата за съфинансиране BiodivERsA ERA-NET Co-Fund scheme на Европейската комисия. Проект BIOGEA изследва въздействието на земеделските практики върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Latest news

more news
04 June 2018

Представители на колектива по проект BIOGEA участваха в Международна конференция на тема „CAP at crossroads – Unity in Sustainability Makes Strength”, провела се на 04.06.2018 г.

Events

more events

На 13.02.2020 г. в София, България, се проведе Национална кръгла маса по проект BIOGEA.

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

New in the Library

15.02.2020
Iberian Dehesa in Extremadura is the extensive land use case study area in Spain under BIOGEA project. The current report systemizes the findings and conclusions from the collection of agriculture and policy data for and from the region, collection of biodiversity data, meetings and interviews with...
15.02.2020
Dry Cereal Croplands in Castilla-La Mancha is the arable farming case study area in Spain under BIOGEA project. While farming practice is mainly extensive, intensification is taking place in certain areas. The current report systemizes the findings and conclusions from the collection of...
15.02.2020
Western Stara Planina is the extensive land use case study area in Bulgaria under the BIOGEA project. The current report systemizes the findings and conclusions from the collection of agriculture and policy data for and from the region, collection of biodiversity data, meetings and interviews with...