Резюме на проекта

Проект BIOGEA е финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия; Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания) посредством схемата за съфинансиране BiodivERsA ERA-NET Co-Fund scheme на Европейската комисия. Проект BIOGEA изследва въздействието на земеделските практики върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Latest news

more news
04 June 2018

Представители на колектива по проект BIOGEA участваха в Международна конференция на тема „CAP at crossroads – Unity in Sustainability Makes Strength”, провела се на 04.06.2018 г.

Events

more events

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

New in the Library

21.10.2019
Marsden, K., Piskol, K., Hölzl, S., Brandt, K., Peneva, M., Kazakova, Y. This briefing examines how farmers have received environmental advice on how to implement CAP Greening measures and the potential impacts on GBI in the agricultural landscape. Image already added    ...
15.10.2019
Aneva, I., Zhelev, P., Lukanov, S., Peneva, M. (2019) Image already added     This poster, presented at the X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019", summarizes the results of a two-year assessment of plant diversity in different types of...
03.10.2019
Concepción, E.D. & Díaz, M. (2019) (preprint attached) Science of the Total Environment 694: 133618. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133618 Link to the Journal website to download the article: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...