Конференция "ОСП на кръстопът - Съединението за устойчиво развитие прави силата"

понеделник, June 4, 2018

Представители на колектива по проект BIOGEA участваха в Международна конференция на тема „CAP at crossroads – Unity in Sustainability Makes Strength”, провела се на 04.06.2018 г. в Национален музей „Земята и хората“, гр. София. Конференцията имаше за цел да направи преглед на настоящото приложение на Общата селскостопанска политика в България и Европа по отношение на опазване на околната среда в контекста на законодателните предложения за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещата реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 г. Конференцията беше открита от г-жа Вергиния Кръстева, Заместник-министър на земеделието, храните и горите, а предстоящите промени в Общата селскостопанска политика на Европа представи г-н Майкъл Пилке, представител на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. В конференцията участваха представители на заинтересовани страни, сред които правителствени институции, университети, научни институти, неправителствени организации, сдружения на производители и др. Проект BIOGEA беше представен пред участници в конференцията, като бяха обсъдени целите и напредъка към момента. Организатори на конференцията бяха NABU, Българско дружество за защита на птиците, Асоциация „Европа и ние“, BirdLife Europe и European Environmental Bureau.