Мрежа за изследвания и развитие (PRDN)

Разработването и приложението на инструменти на политиката, на насоки за съветници в земеделието и на инструменти за земеделски производители ще бъде осъществено с помощта на участието на заинтересованите страни в "Мрежа за изследвания и развитие" (PRDN). Серия от работилници, кръгли маси, местни учебни лаборатории и заключителна конференция ще дадат възможност на широк кръг представители на заинтересованите страни да дадат своя принос към проекта и да разпространят неговите резултати.

Инструменти за работа със заинтересованите страни

 

Мрежата за изследвания и развитие няма да бъде под формата на организация, която провежда срещи за обсъждане на проекта. Вместо това ще бъдат сформирани групи на заинтересованите страни на ниво ЕС/ национално ниво/ регионално ниво (в зависимост от държавата и начина по който решенията биват прилагани на национално и регионално ниво), както и във всеки от тестовите райони. Тези групирания ще бъдат осъществени от изследователите по проект BIOGEA, както и в зависимост от взаимодействието помежду им.

Модел на мрежа на заинтересованите страни в рамките на проекта

Принципите за въвличане на участниците в Мрежата за изследвания и развитие са описани подробно в Комуникационния план на проекта (резултат D1c).​​