Общи условия

Уебсайтът http://www.biogea-project.eu/ (уебсайтът) представлява интернет страницата на проект „Ползи за биоразнообразието от европейското селско стопанство и от екологизацията на ОСП (BIOGEA)“, който се изпълнява от Аделфи Рисърч, Германия (координатор на проекта), Институт по агроекология и биоразнообразие, Германия (партньор по проекта), Национален музей на природните науки, Испания (партньор по проекта), Университет Екстремадура, Испания (партньор по проекта) и Университет за национално и световно стопанство, България (партньор по проекта).

Уебсайтът се управлява от Университета за национално и световно стопанство

1700 София, България

Ул. „Осми декември“

http://unwe.bg  

T/F +359 (0) 2 8195 315

ceepus@unwe.bg

За контакти: biogea@adelphi

Осигуряване на данни и информация / Отказ от отговорност

Университетът за национално и световно стопанство полага всички усилия, за да осигури точност на представената на уебсайта информация и данни. Въпреки това не можем да гарантираме, нито да поемем отговорност за актуалността, точността, пълнотата и качеството на представените информация и данни.

Университетът за национално и световно стопанство изрично си запазва правото да променя, допълва или прекратява публикуването на уебсайта (или части от него) без предварително известие.

Външни препратки / Отказ от отговорност

Уебсайтът http://www.biogea-project.eu/ съдържа връзки към уебсайтове на трети страни (външни препратки). Тези уебсайтове са отговорност единствено на техните оператори. Следователно, Университетът за национално и световно стопанство не може да поеме отговорност за тяхното съдържание и политика за защита на данните. В случай, че неочаквано бъдете препратени към съмнително съдържание чрез нашия уебсайт, молим да ни информирате за случая на имейл адрес biogea@adelphi.de.

Авторско право

Съдържанието и структурата на уебсайта http://www.biogea-project.eu/ е под закрилата на закона за авторското право освен ако не е указано друго. Това се отнася в частност до всички текстове, изображения, графични, аудио, видео и анимирани файлове, включително тяхното оформление на уебсайта. Всички снимки и изображения, използвани на уебсайта са или част от базата с изображения на проект BIOGEA, или лицензиран визуален материал. Информация за авторското право за всяко изображение се съдържа във или в директна близост до въпросното изображение. Не е позволено възпроизвеждането, обработването посредством електронни системи, копирането или разпространяването на части от настоящия уебсайт без изричното съгласие на Университета за национално и световно стопанство, освен ако подобни действия не са изрично позволени от закона за авторското право. Същото се отнася до използването на търговските марки и лога, посочени или изобразени на уебсайта.

Правна валидност на настоящото изявление за отказ от отговорност

Ако части или отделни формулировки от настоящия текст не отговарят частично или изцяло на приложимото законодателство, съдържанието и валидността на оставащите части от документа остават незасегнати. 

Разрешаване на възникнали спорове

Всички останали въпроси, които не са адресирани в настоящото изявление са обект на приложимото законодателство на Република България. Всички възникнали спорове, които страните не са съумели да разрешат по договаряне или взаимно съгласие, следва да бъдат отправени към компетентните български съдилища.