Партньори

Партньорите по проект BIOGEA са:

Координатор на проекта: adelphi research gGmbH, Германия, https://www.adelphi.de

Институт за агроекология и биоразнообразие, Германия, http://www.ifab-mannheim.de

Национален музей на природните науки, Испания, http://www.mncn.csic.es/

Университет Екстремадура, Испания, http://www.unex.es

Университет за национално и световно стопанство, България, http://www.unwe.bg