Тестови райони в Германия

 

Тестови район 1: Албщад

Albstadt © Natascha Lepp, IFAB

 

Тип земеделие: екстензивни пасищни ливади и растениевъдство

Наличие на ЗСИ: средно / високо

Фактори на промяната / заплахи: интензификация и изоставяне

 


Тестови район 2: Тойбербишофсхайм

Tauberbischofsheim  © Anja Eirich

 

Тип земеделие: умерено интензивно отглеждане на полски култури

Наличие на ЗСИ: ниско

Фактори на промяната / заплахи: Интензивни производствени практики с оказван натиск върху биоразнообразието и водните ресурси.