Тестови райони в Испания

Тестови район 1: Иберийски пасища в Екстремадура

Dehesa © Gerado Moreno Marcos

 

 

Тип земеделие: екстензивни горски пасища с висока природна стойност

Наличие на ЗСИ:  високо

Фактори на промяната / заплахи: изоставяне и интензификация (загуба на полуестествени характеристики).


 

Тестови район 2: Неполивно производство на зърнени култури в Кастилия ла Манча

Mixed arable © Mario Diáz

 

 

 

Тип земеделие: Екстензивно отглеждане на полски култури

Наличие на ЗСИ: средно

Фактори на промяната / заплахи: интензификация (загуба на полуестествени характеристики) и вкисляване. Повторно залесяване с иглолистни видове на местно ниво.