Финансиращи организации

BiodivERsA е мрежа от национални и регионални финансиращи организации, подпомагаща общоевропейски изследвания в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги и осигуряваща иновативни възможности за опазването и устойчивото управление на биоразнообразието. BiodivERsA е финансирана по програмата на ЕС за изследвания и иновации Хоризонт 2020 ERA-NET COFUND scheme.

Официална интернет страница на мрежата BiodivERsA: http://www.biodiversa.org/

Националните финансиращи организации на проект BIOGEA са:

Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия. Уебсайт: www.bmbf.de/

Фонд "Научни изследвания", България. Уебсайт: www.fni.bg/ 

Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания. Уебсайт: www.idi.mineco.gob.es/