Събития

Past events
Event date: 
29 Ноември 2017

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието