Събития

Past events
Event date: 
29 Ноември 2017

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието

Project-organised events

Event date: 
13 February 2020

На 13.02.2020 г. в София, България, се проведе Национална кръгла маса по проект BIOGEA. Домакин на събитието беше Университета за национално и световно стопанство (УНСС), партньор по проекта.