Резюме на проекта

Проект BIOGEA е финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия; Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания) посредством схемата за съфинансиране BiodivERsA ERA-NET Co-Fund scheme на Европейската комисия. Проект BIOGEA изследва въздействието на земеделските практики върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Latest news

more news
04 June 2018

Представители на колектива по проект BIOGEA участваха в Международна конференция на тема „CAP at crossroads – Unity in Sustainability Makes Strength”, провела се на 04.06.2018 г.

Events

more events

Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO), Синджента, БАСЗЗ (Българската Асоциация на Собствениците на Земеделски Земи) и НАБЧ (Национална Асоциация Българско Черноморие) организират

New in the Library

12.07.2018
Marsden, K., M. Jay The European Commission’s proposals for the CAP 2021 were published on 1 June 2018. The two main novelties in the proposals addressed by the briefing are the replacement of “greening” with “eco-schemes” and an “advanced environmental conditionality” and the increased...
25.03.2018
Marsden, K., M. Jay, Kazakova-Mateva, Y., Stefanova, V. In this issue of the briefing: the CAP Greening and Environmental Focus Areas (EFAs) relation to GBI  reasons for consideration of changes to CAP Greening what changes were made and how likely impacts on GBI ...
25.03.2018
Deliverable D2b presents: EU policy overview - identifying the GBI aims Identifying the GBI features included in policy Refining the findings to identify critical aspects for the different governance levels Conclusions and next steps Image already added