Зелената и синя инфраструктура и елементите на ландшафта като решение срещу загубата на биоразнообразие /презентация/