Наръчник за зелената и синя инфраструктура

Зелена и синя инфраструктура, екосистемни услуги, свързани с нейните елементи, агрономически ползи и ползи за биоразнообразието