Подходи, основани на сътрудничество за опазване на ЗСИ и свързване на биотопи /презентация/