Биоразнообразие, зелена и синя инфраструктура и селското стопанство в България /монография/